Onroerend goed

Koopakte

Bij de aankoop of verkoop van een woonhuis, appartement of bedrijfspand is rol van notariskantoor Diijkhuis Koeman belangrijk voor u.

Na de aankoop of verkoop van onroerend goed, wordt voordat dat deze geformaliseerd is een voorlopige koopovereenkomst opgesteld, in de regel maakt de verkopende makelaar deze voorlopige koopakte op. Is er geen makelaar betrokken bij de transactie dan maakt notariskantoor Dijkhuis Koeman de koopakte op en legt alle gemaakte afspraken tussen koper en verkoper daarin vast en wordt deze door koper en verkoper ondertekend in het bijzijn van de notaris.

Leveringsakte

Nadat de koopovereenkomst door alle betrokken partijen is ondertekend voeren wij een aantal voorgeschreven wettelijk verplichte onderzoeken uit. Hierbij wordt gekeken naar de historie en kenmerken van het onroerend goed. Hierna stellen wij de leveringsakte samen waarin tal van zaken worden vastgelegd zoals dat het eigendomsrecht naar u overgaat. Deze akte kan uitsluitend door een notaris worden opgesteld.

Afhandeling

Na ondertekening zorgen wij voor een nette en volledige afhandeling van de overeenkomst. Zo voeren we een laatste controle uit op het Kadaster en zorgen we ervoor dat de hypotheek van de verkoper niet meer op het pand geregistreerd blijft staan.

Informatie

Voor verdere informatie en al uw overige notariële vragen kunt u vrijblijvend vooraf contact met ons opnemen. Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren  te bereikbaar op: 075-6125520 of via ons contactformulier.