Certificering van aandelen

Certificering van aandelen wordt gebruikt om de verschillende rechten welke aan aandelen zijn verbonden van elkaar af te splitsen. De rechten welke aan aandelen zijn verbonden zijn te kwalificeren als:

  • financiële rechten zoals dividend en verkoopopbrengst;
  • zeggenschapsrechten zoals stemrecht.

Aandelen worden gecertificeerd door deze over te dragen aan een stichting (Stichting Administratiekantoor). De stichting dient op grond van fiscale richtlijnen administratievoorwaarden op te stellen. Op grond van de administratievoorwaarden geeft de stichting voor ieder aandeel dat het verwerft een daarmee corresponderend certificaat van een aandeel uit. Aldus is de stichting gerechtigd tot het aandeel en daarmee tot het stemrecht op de aandelen.

De certificaathouder heeft alleen de financiële rechten verbonden aan de aandelen. Certificering van aandelen wordt veel gebruikt om te voorkomen dat door vererving de zeggenschap over een vennootschap versnippert, waardoor de continuïteit van een onderneming in gevaar kan komen. Ook wordt certificering bijvoorbeeld gebruikt bij werknemersparticipatie plannen.

Informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u vrijblijvend vooraf contact met ons opnemen. Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren  te bereiken op: 075-6125520 of via ons contactformulier