Flex BV

flex-bv

BV-recht eenvoudiger en flexibeler

Een besloten vennootschap oprichten betekende tot voor kort: fikse kosten en weinig flexibiliteit.

Sinds 1 oktober 2012 is dit anders geregeld. Door het bv-recht eenvoudiger en flexibeler te maken, is de rechtsvorm van de besloten vennootschap een stuk aantrekkelijker voor (startende) ondernemers. Ook voor bestaande bv's kunnen de nieuwe regels relevant zijn.

Voordelen van een besloten vennootschap

Bij een besloten vennootschap is niet de ondernemer, maar de bv in de meeste gevallen aansprakelijk voor eventuele schulden van het bedrijf. De directie en de andere aandeelhouder(s) zijn alleen aansprakelijk voor het bedrag dat zij in het bedrijf hebben geïnvesteerd. Daarmee kan de bv interessant zijn voor ondernemers. Andere redenen om voor een bv te kiezen kunnen zijn:

  • de vennootschapsbelasting (vooral bij hogere bedrijfswinst biedt het tarief hiervan een voordeel ten opzichte van de inkomstenbelasting voor een eenmanszaak);
  • eenvoudige bedrijfsoverdracht (namelijk door verkoop van de aandelen).

Notariële akte: officiële oprichting bv

Een bv wordt opgericht bij notariële akte. Dit is een document waarin onder meer de statuten van de bv zijn opgenomen. De verplichting om bij de notaris langs te gaan, geldt zowel voor starters als voor ondernemers die hun bestaande bedrijf (bijvoorbeeld een eenmanszaak) omzetten in een bv.

Informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u vrijblijvend vooraf contact met ons opnemen. Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren te bereiken op: 075-6125520 of via ons contactformulier.